Additional Info

  • Model: DOT 5.1 Brake Fluid
  • Thông tin: Chi tiết sản phẩm

 

Ứng dụng Dầu thắng
Chất lượng Tổng hợp 100%
Danh mục sản phẩm Xe hơi, Xe máy
Sự chấp thuận của OEM

+ FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE

+ DOT 4 et DOT 3

+ SAE J 1703

+ ISO 4925 (5.1, 4 et 3)

Bao bì

0.5L


Dầu thắng tổng hợp 100% gốc không-silicon, phù hợp cho tất cả các kiểu hệ thống thắng thủy lực và ly hợp đáp ứng tiêu chuẩn Dot5.1, Dot4 và Dot3.

Sản phẩm khác