Lọc nhớt

 

 

 

- Công nghệ thẩm thấu phân tầng cung cấp hiệu quả vi lọc minh

- Vỏ chứa bằng thép chống ăn mòn, gỉ sét và chịu áp suất đặc biệt.

- Đệm khí cao su đặc biệt chịu tác động của mọi điều kiện thời tiết

 

 

 

- Công nghệ thẩm thấu phân tầng cung cấp hiệu quả vi lọc minh

- Vỏ chứa bằng thép chống ăn mòn, gỉ sét và chịu áp suất đặc biệt.

- Đệm khí cao su đặc biệt chịu tác động của mọi điều kiện thời tiết

 

 

- Công nghệ thẩm thấu phân tầng cung cấp hiệu quả vi lọc minh

- Vỏ chứa bằng thép chống ăn mòn, gỉ sét và chịu áp suất đặc biệt.

- Đệm khí cao su đặc biệt chịu tác động của mọi điều kiện thời tiết

 

 

 

- Công nghệ thẩm thấu phân tầng cung cấp hiệu quả vi lọc minh

- Vỏ chứa bằng thép chống ăn mòn, gỉ sét và chịu áp suất đặc biệt.

- Đệm khí cao su đặc biệt chịu tác động của mọi điều kiện thời tiết

 

 

 

- Công nghệ thẩm thấu phân tầng cung cấp hiệu quả vi lọc minh

- Vỏ chứa bằng thép chống ăn mòn, gỉ sét và chịu áp suất đặc biệt.

- Đệm khí cao su đặc biệt chịu tác động của mọi điều kiện thời tiết

 

 

 

- Công nghệ thẩm thấu phân tầng cung cấp hiệu quả vi lọc minh

- Vỏ chứa bằng thép chống ăn mòn, gỉ sét và chịu áp suất đặc biệt.

- Đệm khí cao su đặc biệt chịu tác động của mọi điều kiện thời tiết

 

 

 

- Giấy dạng mịn phủ nhựa phenon.

- Chất lượng cao su đặc biệt, độ bám dính cao

- Vỏ bằng thép mạ kẽm đã xử lí bằng áp lực.

- Tính ổn định cao về cơ học, nhiệt độ và hóa chất

- Bầu lọc kín tuyệt đối, không rò rỉ.

- Chống ăn mòn.

 

 

 

- Giấy dạng mịn phủ nhựa phenon.

- Chất lượng cao su đặc biệt, độ bám dính cao

- Vỏ bằng thép mạ kẽm đã xử lí bằng áp lực.

- Tính ổn định cao về cơ học, nhiệt độ và hóa chất

- Bầu lọc kín tuyệt đối, không rò rỉ.

- Chống ăn mòn.

 

 

 

- Giấy dạng mịn phủ nhựa phenon.

- Chất lượng cao su đặc biệt, độ bám dính cao

- Vỏ bằng thép mạ kẽm đã xử lí bằng áp lực.

- Tính ổn định cao về cơ học, nhiệt độ và hóa chất

- Bầu lọc kín tuyệt đối, không rò rỉ.

- Chống ăn mòn.