Additional Info

  • Model: Y466_(HB-B)L-P_5X114.3
  • Thông tin: Size : 18X8.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 45 PCD : 114.3 HOLE : 5

 

SIZE ET PCD HOLE
18 45 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: V30-44_BLK »

Sản phẩm khác