Additional Info

  • Model: Y462-BLK/M5-5X114.3
  • Thông tin: Size : 16X7.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 42 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
16 42 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: « MR611_S_5x108

Sản phẩm khác