Additional Info

  • Model: MR642-MB-5X114.3
  • Thông tin: Size : 16X7.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
16 35 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: « Y385-BP-5X112 MR611_S_5x108 »

Sản phẩm khác