Additional Info

  • Model: Y385-BP-5X112
  • Thông tin: Size : 16x7.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 35&40 PCD : 112 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
16 35&40 5X112 5

Sản phẩm khác