Additional Info

  • Model: 6059-MS-6X139.7
  • Thông tin: Size : 16X8.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 0 PCD : 139.7 HOLE : 6
SIZE ET PCD HOLE
16 0 6X139.7 6
Sản phẩm liên quan: Y385-BP-5X112 »

Sản phẩm khác