SRC

Additional Info

  • Model: SRC SV918
  • Thông tin: SV918

 

Quy cách
(Size)

5.00-10

Số lớp vải chuẩn 
(PR)

6

Vành chuẩn

3.50B x 10

Áp
suất 
bơm
hơi

KPA

ĐƠN (S)

245

KÉP
(D)

245

PSI

ĐƠN
(S)

35

KÉP
(D)

35

Tải
trọng
tối
đa

KGS

ĐƠN
(S)

315

KÉP
(D)

293

LBS

ĐƠN
(S)

695

KÉP
(D)

645

Đường kính
(mm)

517

Chiều rộng mặt cắt
(mm)

137

Sản phẩm liên quan: « SRC SV717 SRC SV910 »

Sản phẩm khác