SRC

Additional Info

  • Model: SRC SV717
  • Thông tin: SV717

 

Cỡ
 (Size)
PR
Đường kinh ngoài (mm)
(Diameter)
Bề rộng mặt cắt (mm)
(Section width)
Áp lực bơm hơi
(Air-pump Pressure)
Tải trọng
(Max Load bearing)
QC vành
(Standard rim)
KPA
PSI
KGS
LBS
Đơn (S)
Kép (D)
Đơn (S)
Kép (D)
Đơn (S)
Kép (D)
Đơn (S)
Kép (D)
8.25 - 16
18
858
236
735
735
105
105
1860
1640
4099
3615
 6.50H
SDCx16
7.50 - 16
16
808
214
840
840
120
120
1661
1461
3661
3220
 6.00GS
SDCx16
7.00 - 16
14
779
199
735
735
105
105
1341
1175
2956
2590
 5.50F
SDCx16
6.50 - 16
14
753
180
525
525
75
75
980
962
2160
2120
 5.00E
SDCx16
6.50 – 15
14
727
175
500
500
71
71
970
920
2138
2028
 4.50E
SDCx15
6.00 – 14
14
702
175
490
490
70
70
912
867
2010
1911
 4.50Jx14
5.50 – 13
12
623
157
420
420
60
60
610
581
1344
1281
4.00Bx13 
5.00 – 13
12
595
143
420
420
60
60
535
510
1179
1124
 4.00Bx13
5.00 – 12
14
598
150
595
595
85
85
780
760
1719
1675
 3.50Bx12
5.00 - 12
12
568
135
476
476
68
68
485
465
1069
1025
 3.50Bx12
Sản phẩm liên quan: « SRC SV730 SRC SV918 »

Sản phẩm khác