Additional Info

  • Model: DRC D651

Đặc điểm

– Lâu mòn

– Dẩn hướng tốt

– Sinh nhiệt thấp

– Tiết kiệm nhiên liệu

Thông số kỹ thuật

ID651

Sản phẩm liên quan: « DRC D652 DRC D661 »

Sản phẩm khác