Additional Info

  • Model: DRC D812

 Đặc điểm

– Chịu tải cao và chống cắt chém tốt

– Thiết kế tăng cường phù hợp cho tất cả vị trí

– Vận hành tốt trên đường sỏi đá cự ly vừa

Thông số kỹ thuật

lD812

Sản phẩm liên quan: « DRC D611 DRC D652 »

Sản phẩm khác