Additional Info

  • Model: Michelin Pilot Sport 3
  • Thông tin: PILOT SPORT 3 được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái khi lái xe và tạo ra sự an toàn trên cả đường khô và đường ướt.

 

Sản phẩm khác