Additional Info

  • Model: SOLUS KH15
  • Thông tin: Lốp xe thiết kế tối ưu dành cho doanh nghiệp vận tải chuyên nghiệp
Series Size Ply LI SS Mẫu xe
50 175/50 R15 04 75 H Morning
65 155/65 R13 04 71 H Spark
165/65 R14 04 79 T Gelz
175/65 R14 04 82 H Vios
70 195/70 R14 04 91 H Innova J, Zace
Sản phẩm liên quan: SOLUS KH17 »

Sản phẩm khác