DRC

Additional Info

  • Model: OTR-52A

 

Cỡ lốp

Kiểu gai

(PATTERN)

Lớp bố quy chuẩn

(PR)

Đường kính ngoài

Nội áp lớn nhất

Tải trọng lớn nhất

Kiểu vành

23.1-26

(52A)

C2 14 1560 240 6500 DW20AX26
Sản phẩm liên quan: « OTR-53L