DRC

Additional Info

  • Model: OTR-52L

 

Cỡ lốp

Số PR

Mã gai

(TRA)

Kiểu hoa

(PATTERN)


Loại lốp

 

Kích thước lốp bơm hơi

 

 

Khả năng tải

Chiều sâu hoa lốp (mm)

Quy cách vành/ chiều cao vai

Môi trường làm việc

Dùng cho xe

Có săm

Không săm

Chiều rồng (mm)

Đường kính (mm)

Bán kính tĩnh (mm)

Chiều rộng tĩnh (mm)

Dùng cho vận tải

Dùng cho bốc dỡ

Tải (Kg)<50Km/g

Áp lực (KPA)

Tải (Kg) <10Km/g

Áp lực (KPA)

12.00-24 14

E4

52L

 x

 

325

1282

590

356

3000 375

5600

600 37

8.50V

 

16

E4

52L

 x

 

325

1282

590

356

3250 450

6150

675

37

 8.50V

 

18

E4

52L

 x

 

325

1282

590

356

3450

500

6500

750

37 

8.50V

 

20

E4

52L

 x

  325

1282

590

356

3650

550

6900

825

37 

8.50V

 

24

E4

52L

x

 

325

1282

590

356

4050

650

7300

900

37

8.50V

 

14.00-20

16

E3

52L

 x

 

375

1220

584

450

3650

375

6500

525

18

10.00WI

 CR,PM

20

E3

52L

 x

 

375

1220

584

450

4125

475

7500

700

18

 10.00WI

 CR,PM

24

E3

52L

 x

 

375

1220

584

450

4500

550

8500

850

18 

10.00WI

 CR,PM

Sản phẩm liên quan: « OTR-56D OTR-53L »