Additional Info

  • Model: D-POWER EXTRA CI-4-15W40
  • Thông tin: Chi tiết sản phẩm

MOTUL D-POWER EXTRA 15W40 là dầu động cơ diezel chất lượng cao, được thiết kế cho các động cơ Diezel hiện đại hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt

Sản phẩm liên quan: « D-POWER 50 D200

Sản phẩm khác