Additional Info

  • Model: Fork Oil Expert Medium/Heavy 15W
  • Thông tin: Chi tiết sản phẩm

 

        Ứng dụng Dầu nhớt phuộc nhún
Chất lượng Technosynthese
Danh mục sản phẩm Xe máy
Độ nhớt             15W
Bao bì

1L


Dầu bán tổng hợp công nghệ Technosynthese®, dành cho mọi loại phuộc nhún xe mô tô. Tính năng CHỐNG MA SÁT đặc chế giúp dễ trượt và chống mài mòn & tạo bọt tuyệt hảo.

Sản phẩm khác